Üyelik Sözleşmesi

1.Taraflar

2.Tanımlar

3.Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

4.Hizmet ve Hizmetin Kapsamı

5.Hizmetten Faydalanma Şartları

Hak ve Yükümlülükler

6.1. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

6.2. www.acadebi.com ’ un Hak ve Yükümlülükleri

7. Diğer Hükümler

7.1. Fikri Mülkiyet Hakları

7.2. Sözleşme Değişiklikleri

7.3. Mücbir Sebepler

7.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

7.5. Sözleşmenin Feshi