Sepet

>

Madde 1 – Giriş
 
İşbu girişimci üyelik sözleşmesi (“sözleşme”) ve https://www,acadebi.com/ sitesinde (“portal”) yer alan diğer kurallar, Demstart Bilişim Teknoloji Anonim Şirketi (“Acadebi”) tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Portal’da yer alan tüm politika ve kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır.
 
 İşbu sözleşme, sizinle, Cevizli Mh. Zuhal Cd. Ritim İstanbul A5 Blok Daire:112 Kat:21 Maltepe/İstanbul adresinde yerleşikAcadebi arasında yapılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanmakla, işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz.


Madde 2 - Süre
 Sizin tarafınızdan istenilen evraklar ve gerekli bilgiler girildikten sonra, yine tarafınızca verilen e-posta adresine gönderilecek postanın teyit edilmesi ile birlikte girişimci kullanıcı kaydı tamamlanır.
 İşbu Sözleşme üyelik kaydı yapıldığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek ve fesih edilinceye kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.
 
Madde 3 – Kapsam
 
Acadebi, sizlere internet üzerinden ürün ve/veya hizmet satma ve/veya satın alma imkanı sunan sanal bir pazaryeri sağlamaktadır. Acadebi, portal üzerinde satılan ürün ve/veya hizmetlerin sahibi veya satıcısı değildir.
 
 Acadebi, kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün ve/veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.
 
Madde 4 – Hizmetler
 
Acadebi tarafından verilen hizmetler kısaca

 • Sanal Pazaryeri
  1. Kobilere, içeriklerini kendileri oluşturmak suretiyle ürün ve/veya hizmetlerini satışa sunabilecekleri, temsilcilere kobilerin sattığı ürünü kendi mağazalarında listeleyebilecekleri, alıcılara ise farklı kategorilerdeki çok sayıda ürün ve/veya hizmeti görüntüleyebilecekleri ve sipariş verebilecekleri bir platform sağlanmasıdır.

  2. Kobi, temsilci ve alıcılar ürün ve/veya hizmetin satış fiyatı, teslim şartları ve ödeme koşulları konusunda portal altyapısından yararlanarak haberleşebilir ve sipariş koşullarında mutabakata varabilirler.

 • Kolay Kargo Takip
 • Acadebi Merkez Depo Hizmeti
 • Güvenli Ödeme

 

Madde 5 – Kullanım Şartları
 


Acadebi.com’agirdğinizde veya Portal’ın sunduğu hizmetleri kullanırken aşağıdaki işlemlerin yapılması sözleşmeye aykırılık olarak kabul edilecektir.

 1. Ürün, hizmet veya içeriğin yanlış kategoride listelenmesi.
 2. Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ve/veya işbu sözleşme veya eklerinin ihlali.
 3. Sahte ürünlerin satışı veya üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sinai mülkiyet haklarının ihlali.
 4. Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması (18 yaşından küçük olunması gibi) veya üyelikten men edildiğiniz halde Acadebi hizmetlerinin kullanılması.
 5. Ürün ve/veya hizmetlerin teslim/ifa edilmemesi veya satın alınan ürün ve/veya hizmet bedelinin ödenmemesi.
 6. Fiyatların manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların listelenmesine müdahale edilmesi.
 7. Aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi.
 8. Acadebi’nin yazılı onayı olmaksızın kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi.
 9. Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi.
 10. Acadebi’ye veya kullanıcılarına zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin dağıtımı, yayılması.
 11. Kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar dahil, Acadebi altyapısına, sistemine zarar verilmesi.
 12. Herhangi bir amaçla portal’a robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi.
 13. Kullanıcıların yazılı ön onayı olmaksızın, kullanıcıların e-posta veya diğer kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması.
 14. Portal’ın (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sinai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş, işleme çalışmalar yapılması.

Eğer portal’a bir tüzel kişi olarak üye oluyorsanız, ilgili tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Aksi halde, doğan borç ve yükümlülüklerden şahsen sorumlu olmayı kabul edersiniz.

İşbu sözleşmeye taraf olmakla, Acadebi’nin portal aracılığıyla üyeleri arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları tutabileceğini, saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini kabul etmektesiniz.


Madde 6- Satış Koşulları
 
Listelenen ürünleri, girişimci sıfatıyla aşağıda belirtilen koşullar ve “Girişimciler İçin Kurallar” ekine uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz.

 1. Listelenen ürün ve hizmetlerin, portal’da belirtilen niteliklere uygun ve ayıpsız olarak teslim/ifa edeceğinizi kabul etmektesiniz.

 2. İşbu sözleşme ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiğiniz durumlarda, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak Acadebi tarafından talep edilecek işlemleri yerine getirmek ve aksiyonları almakla mükellef olacağınızı kabul etmektesiniz.


Madde 7 – Listeleme
 
Ürün ve/veya hizmet satışa sunarken ekte yer alan Listeleme Kurallarına uygun hareket etmeyi kabul etmektesiniz.

  Listelenen ürün ve/veya hizmetlerin güncel ve yasal olmasından ve içeriğinden veya yasal sınırlamalara tabi olan ürün ve/veya hizmetlerin satışa arzında bu yasal sınırlamalara uygun oluşunun kontrolünden sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

  Yasaklı ürün ve/veya hizmetler listesinde yer alan veya yasal düzenlemeler uyarınca satışı yasak olan veya ileride yasaklı hale gelecek ürün ve/veya hizmetlerin tespitinden sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

 

Madde 8 – Girişimci Platformu, Ücretler ve İade
 

Kobi tarafından Acadebi bünyesinde listelenen ürünleri satıp, bunlardan kar payı, komisyon vb. gelirler elde etmek için “Girişimci Platformu” satın alınmalıdır. “Girişimci Platformu” Dijital Lisans/ürün niteliği taşır. Girişimci üyeliğinizin onaylanmasından sonra Acadebi tarafından satışa sunulur, satın alındığı taktirde Acadebi’nin ücreti tahsil ettiği tarih/saat itibarıyla Platform Aboneliğiniz başlar.
 
 Platform bedeli 27 yaş ve altı üyelere 500,00TRY(Beşyüz), normal üyelere 1000,00TRY(Bin) TRY’dir. ACP değeri ise Girişimci öğrenci platformu sahiplerine 400 Girişimci Platformu sahiplerine 800 ACP’dir. Acadebi, platform ücretlendirme politikasını ve ücretleri değiştireceğinde 30 gün öncesinden yapacağı duyurular ve/veya göndereceği mesajlar ile değiştirebilecektir. Değişiklik halinde mevcut satın alınmış abonelik iptal olmaz, ancak yeni platform alınması halinde değişen ücret uygulanır.
 
 Aboneliğin iptalinde Acadebi, satın alınan tarih/saat’i takip eden 336 saat (14 gün) içerisinde iade istenirse yapmak, belirtilen süreyi herhangi bir şekilde aşıldığındaysa iade yapmamaktadır.


Madde 9 – Satış Şartları
 
Satış yaparken “Satıcılar için kurallar” ekine uymayı kabul etmektesiniz.


Madde 10 – Fikri Mülkiyet
 
Portal’ın tasarımı, imge, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla portal’daAcadebi tarafından oluşturulan tüm içerik Acadebi’ye aittir. Kullanıcılar, Acadebi’nin fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.


Madde 11 – Acadebi Hakları
 
Girişimci olarak, satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetlerle veya portal üzerinden gerçekleştireceğiniz işlemlerle ilgili olarak, Acadebi’ye yöneltilecek her hangi bir yasal takibat, soruşturma veya davada Acadebi’nin sorumlu olmadığını ve Acadebi’nin kendisini savunması için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri en kısa sürede sağlamayı kabul etmektesiniz. Üçüncü kişilerden uyarı gelmesi veya herhangi bir aykırılık tespiti halinde, Acadebi ilgili içerikleri portal’dan kaldırma hakkına sahiptir. Acadebi’nin, söz konusu ürün ve/veya hizmetleri portal’dan kaldırması nedeniyle satıcıya karşı herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.


Madde 12- Fesih
 
Taraflardan herhangi biri, tek taraflı olarak işbu sözleşme ve eklerini her zaman feshedebilir. Böyle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edeklerdir.
 
 Acadebi, işbu sözleşme ve eklerini ihlal etmeniz durumunda sözleşmeyi ve üyeliğinizi derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bu durumda, Acadebi’nin uğradığı ve uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.


Madde 13 – Sorumluluklar
 
Siz

 1. İşbu sözleşmeye aykırı eylem veya işlemler

 2. Kobiler tarafından listelenen ürünlerde sözleşmeye aykırı hal tespit etmeniz durumunda Acadebi’ye bunu doğrudan bildirmekle yükümlüsünüz.

 3. Yasal düzenlemelere aykırı eylem ve işlemler nedeniyle Acadebi, Acadebi çalışanları veya yöneticileri ile Acadebi kullanıcılarının maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan ve/veya dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.) harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, hiçbir yasal merciin hükmüne hacet kalmaksızın, Acadebi’nin ilk yazılı talebini müteakip 168 Saat (7 gün) içerisinde tüm fer ’ileriyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul etmektesiniz.

Acadebi dilerse, bu bedelleri Acadebi güvenli hesapta bulunan bakiyeden mahsup etme veya bu bedelleri bloke etme hakkını haizdir.

Acadebi’nin işbu sözleşmeden kaynaklanan sorumluluğu, kasıt ve ağır ihmal halleri hariç olmak üzere, işbu sözleşme tahtında, zarara yol açan olay Tarih/Saat’i itibariyle Acadebi’nin kullanıcıdan varsa tahsil etmiş olduğu ücert ve komisyonların toplamı ile sınırlıdır.


Madde 14 – Genel

 1. Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır.  Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, hükümet tehditleri ve idari kararlar, ambargo, hükumetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt mücbir sebep sayılır.

 2. Acadebi’nin kendi grup şirketlerine yapacağı devirler hariç olmak üzere, taraflar işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceklerdir.

 3. Tarafınızla yapılacak bütün birikimler, elektronik ortamda ilanlar ile ya da yazılı olarak sistemde belirttiğiniz e-posta adresinize ve/veya fiziksel adresinize yapılacaktır. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediğiniz veya portal ’da güncellemediğiniz takdirde, mevcut e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir.

 4. Acadebi, kullanıcılara ilişkin bilgileri sadece KVKK / Çerez Politikasındaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir.

 5. Acadebi işbu sözleşmeyi, e-mail veya Portal üstündeki mesaj paneli aracılığıyla ya da güncellenmiş maddeleri www.acadebi.com adresinde yayınlamak suretiyle her zaman değiştirebilir.

 6. Portal’da yer alan politikalar ve kurallar dönem dönem değiştirilebilirler. Değişiklikler sözleşmede yazan veya portal’da yayınlanan tarihten itibaren geçerli olurlar.

 7. İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların halinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların halinde, İstanbul Anadolu Mahkemesi yetkili olacaktır.

 8. Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-maillerinin ve kep/uetslerin muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler.

 9. Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir.

 10. Acadebi, haklarından herhangi birisinin kullanmaması veya geç kullanması bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

 11. Bu sözleşmedeki hiçbir unsur taraflar arasında herhangi bir, acente, ortaklık veya başka türlü bir ortak girişim (jointventure vs.) ilişkisi olarak yorumlanamayacaktır.


Madde 15 – EklerEK-1

Acadebi bünyesinde faaliyet gösteren Kobi, Girişimci, Temsilciler ve/veya Müşterisine Acadebi tarafından sağlananlar dışında herhangi bir mal veya hizmeti satma amaçlı, herhangi bir iş fırsatını ya da o kişiyi o iş fırsatına dahil etme amaçlı olarak tanıtamaz. Temsilci, sözleşme sürence Acadebi ile aynı veya başka sektörlerde faaliyet gösteren, Ana üyelik sözleşmelerinin konusu olan Kobi/Girişimci yoluyla satış yapan, sadece bunlarla kalmayıp çeşitli online tekel satış platformların başka herhangi bir kuruluş için her ne suretle olursa olsun doğrudan veya dolaylı tanıtımını, pazarlamasını yapamaz, satış ağı kuramaz, ürünlerinin tanıtım ve pazarlamasını yürütemez. Temsilci, Acadebi tarafından bu sözleşme uyarınca kendisine sağlanan özel olanak, menfaat ve fırsatları üçüncü kişilere ait ürünlerin satış, tanıtım ve pazarlaması amacıyla kullanamaz ve kullandıramaz.

Bu ekin ihlali halinde Acadebi, üyelik sözleşmelerinde bulunan “FESİH” bölümünü herhangi bir uyarı olmaksızın devreye sokacaktır.
EK-2

YASAKLI ÜRÜNLER LİSTESİ
Acadebi kullanıcısı olarak, ürün satarken veya satın alırken bu işlemin mutlaka yasal bir çerçeve içerisinde gerçekleşmesine dikkat etmelisiniz.


Ürün Listelenirken

 1. Yasaklı ürünler
 2. Dikkat edilmesi gereken ürünler
 3. Hukuki ihlal gerçekleştirebilecek ürünler ana başlıkları altında sıralanan ürün çeşitlerinin çok iyi incelenmesi gerekir.

YASAKLI ÜRÜNLER


 1. Airbag ve ekipmanları
 2. Alım-satımı devlet iznine tabi olan ürünler
 3. Alkollü içecekler
 4. Ateşli silahlar ve bıçaklar
 5. Askeri teçhizat
 6. Canlı hayvan
 7. Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler
 8. Dinleme cihazları
 9. Hisse senedi, tahvil, bono
 10. İnsan ve diğer canlı organları
 11. Kaçak ve ithalatı yasak ürünler
 12. Kopya ve bandrolsüz ürünler
 13. Kültür ve tabiat varlıkları
 14. Maymuncuk ve kilit açıcılar
 15. Promosyon ürünleri
 16. Pornografik içerikli malzemeler
 17. Radar dedektörleri
 18. Reçeteli ilaçlar, lensler, endikasyon bilgisi içeren ürünler, her türlü gözlük çerçevesi ve ruhsatsız gıda takviyeleri
 19. Resmi kıyafetler ve üniformalar
 20. Riskli İşlemler
 21. Sahte veya replika ürünler
 22. Şans oyunları biletleri
 23. Telsiz ve komünikasyon cihazları
 24. Toplu elektronik posta adresi listeleri
 25. TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler
 26. Tütün mamulleri veelektronik sigaralar
 27. Uyuşturucu madde ve kullanımını sağlayan araçlar
 28. Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler
 29. Yanıcı ve patlayıcı maddeler
 30. Yasaklı yayınlar
 31. Telif hakkına haiz ürünler
 32. İlaç testlerini geçmeye yönelik yardımcı maddeler
 33. Mucizevi tedavi ürün veya hizmetleri, falcılık ve büyücülük ve sair hizmetler
 34. Kişilik hakları
 35. Yasaklı hayvan türleri
 36. Cinsel aktiviteye ilişkin ürünler
 37. Toplu elektronik posta adresleri ve listeleri
 38. Sosyal ağ ve diğer üyelik hesapları
 39. Hediye çek ve kuponları (kurum, kuruluş veya e-ticaret platformu gözetmeksizin)
 40. Taşıtların yönetim sistemine müdahale amacıyla kullanılan cihaz ve teçhizat
 41. Emniyet kemeri adaptörü
 42. Deneme boyu / Numune (tester) parfüm ve sair kozmetik ürünleri
 43. Web ortamında saldırma veya program kırma yazılımı
 44. Veteriner Tıbbi Ürünler
 45. Elektronik Kaykay
 46. Sertifikasız Tohumlar
 47. Toplu ziynet ve külçe altın satışları
 48. Havlama Önleyiciler
EK-3

DİĞER ŞARTLAR


Satıcı, olağanüstü haller dışında ve aksi belirtilmediği sürece ürünü taahhüt ettiği sürede alıcıya ulaştırmakla yükümlüdür. Satıcının siparişi hazırlayıp belirlenen süre içerisinde teslim etmemesi halinde; zamanında teslim etmediği her ürün için Acadebi’ye 25 TRY + KDV ceza ödeyecektir.Satıcının aşağıda belirtilen maddelerde sayılan ihlallerden herhangi birini gerçekleştirmesi halinde, ihlalin gerçekleştiği her ürün/durum için Acadebi’ye 25 TRY + KDV ceza ödeyecektir. 1. Alıcı ile gerçekleştirilen yazılı ve/veya sözlü iletişimde şikayete yol açabilecek tarz ve üslup kullanmak
 2. Alıcılara siparişlerine ilişkin olarak düzenlenen faturaları göndermemek
 3. Siparişlerle beraber sevk irsaliye belgesini göndermemek
 4. Hatalı ve/veya eksik parçalı ve/veya kusurlu ürün göndermek
 5. Alıcının onayı olmaksızın ürün kataloğunda yer almayan ürün/ikame ürün göndermek
 6. Alıcıyı Acadebi’yi aradan çıkaracak şekilde başka platformda alışverişe yönlendirmek
 7. Alıcı tarafından iade edilen ürünü kabul etmemek
 8. Alıcıyla Acadebiportalı haricinde herhangi bir iletişim aracı vasıtasıyla iletişim kurmak


Satıcının, mücbir sebepler hariç herhangi bir sebeple ürünü taahhüt ettiği sürede hiç teslim etmemesi halinde ise, teslim etmediği her ürün için Acadebi’ye 50 TL + KDV ceza ödeyecektir. Ayrıca bu sebeple doğabilecek her türlü idari para cezası sorumluluğu satıcıya aittir.

Satıcının ilgili mevzuat hükümlerini, sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı Acadebi, sözleşmeyi her türlü yasal hakkı saklı kalmak kaydıyla derhal tek taraflı olarak feshedebilecek ve üzerinde doğabilecek her türlü zararı, sair maliyeti satıcıdan derhal tahsil edebilecek ya da nezdinde mevcut hesabından mahsup edebilecektir.

Satıcı, ürünlerin kargo ile teslim edildiği durumda ürünlerin kargoya tesliminden sonra zayi olması ve/veya üründe hasar meydana gelmesi halinde tek muhatabının kargo şirketi olacağını, Acadebi’den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir hak, alacak ve/veya talepte bulunamayacağını, Acadebi’yi en geniş şekilde ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.Kullanıcılar, sitede yayınlanan kurallar ve politikaların işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ederler. Kullanıcılar yukarıdaki kuralları ve ek içeriklerini de okuyup anladıklarını kabul ederler.