>
Mağazalar

Ürünler

Sepet

>

Madde 1 – Giriş
İşbu kobi üyelik sözleşmesi (“sözleşme”) ve https://www,acadebi.com/ sitesinde (“portal”) yer alan diğer kurallar, Demstart Bilişim Teknoloji Anonim Şirketi (“Acadebi”) tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Portal’da yer alan tüm politika ve kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır.

İşbu sözleşme, sizinle, Cevizli Mh. Zuhal Cd. Ritim İstanbul A5 Blok Daire:112 Kat:21 Maltepe/İstanbul adresinde yerleşik Acadebi arasında yapılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanmakla, işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz.

Madde 2 - Süre
Sizin tarafınızdan istenilen evraklar ve gerekli bilgiler girildikten sonra, yine tarafınızca verilen e-posta adresine gönderilecek postanın teyit edilmesi ile birlikte Kobi kullanıcı kaydı tamamlanır.
İşbu Sözleşme mevcut kullanıcılar için 1 Mart 2021, yeni kullanıcılar için ise üyelik kaydı yapıldığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek ve fesih edilinceye kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Madde 3 – Kapsam
Acadebi, sizlere internet üzerinden ürün ve/veya hizmet satma ve/veya satın alma imkanı sunan sanal bir pazaryeri sağlamaktadır. Acadebi, portal üzerinde satılan ürün ve/veya hizmetlerin sahibi veya satıcısı değildir.

Acadebi, kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün ve/veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

Madde 4 – Hizmetler
Acadebi tarafından verilen hizmetler kısaca

 • Sanal Pazaryeri
  1. Kobilere, içeriklerini kendileri oluşturmak suretiyle ürün ve/veya hizmetlerini satışa sunabilecekleri, temsilcilere kobilerin sattığı ürünü kendi mağazalarında listeleyebilecekleri, alıcılara ise farklı kategorilerdeki çok sayıda ürün ve/veya hizmeti görüntüleyebilecekleri ve sipariş verebilecekleri bir platform sağlanmasıdır.
  2. Kobi, temsilci ve alıcılar ürün ve/veya hizmetin satış fiyatı, teslim şartları ve ödeme koşulları konusunda portal altyapısından yararlanarak haberleşebilir ve sipariş koşullarında mutabakata varabilirler.
 • Kolay Kargo Takip
 • Acadebi Merkez Depo Hizmeti
 • Güvenli Ödeme

 

Madde 5 – Kullanım Şartları
Acadebi.com’agirdğinizde veya Portal’ın sunduğu hizmetleri kullanırken aşağıdaki işlemlerin yapılması sözleşmeye aykırılık olarak kabul edilecektir.

 1. Ürün, hizmet veya içeriğin yanlış kategoride listelenmesi.
 2. Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ve/veya işbu sözleşme veya eklerinin ihlali.
 3. Sahte ürünlerin satışı veya üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sinai mülkiyet haklarının ihlali.
 4. Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması (18 yaşından küçük olunması gibi) veya üyelikten men edildiğiniz halde Acadebi hizmetlerinin kullanılması.
 5. Ürün ve/veya hizmetlerin teslim/ifa edilmemesi veya satın alınan ürün ve/veya hizmet bedelinin ödenmemesi.
 6. Fiyatların manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların listelenmesine müdahale edilmesi.
 7. Aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi.
 8. Acadebi’nin yazılı onayı olmaksızın kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi.
 9. Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi.
 10. Acadebi’ye veya kullanıcılarına zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin dağıtımı, yayılması.
 11. Kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar dahil, Acadebi altyapısına, sistemine zarar verilmesi.
 12. Herhangi bir amaçla portal’a robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi.
 13. Kullanıcıların yazılı ön onayı olmaksızın, kullanıcıların e-posta veya diğer kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması.
 14. Portal’ın (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sinai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş, işleme çalışmalar yapılması.

Eğer portal’a bir tüzel kişi olarak üye oluyorsanız, ilgili tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Aksi halde, doğan borç ve yükümlülüklerden şahsen sorumlu olmayı kabul edersiniz.

İşbu sözleşmeye taraf olmakla, Acadebi’ninportal aracılığıyla üyeleri arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları tutabileceğini, saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini kabul etmektesiniz.

Madde 6- Satış Koşulları
Ürün ve/veya hizmet listelediğinizde, Kobi sıfatıyla aşağıda belirtilen koşullar ve “Kobiler İçin Kurallar” ekine uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz.

 1. Ürün ve/veya hizmet listelediğinizde, portal’da belirttiğiniz niteliklere uygun ve ayıpsız olarak teslim/ifa edeceğinizi kabul etmektesiniz.
 2. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Satışlar ile ilgili yönetmelik dahil tüketicinin korunmasına ilişkin tüm düzenlemelere uygun davranacağınızı, ve alıcıların tüketici hukukundan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerin muhatabının bizzat kendiniz olacağını ve alıcının taleplerini ve uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağınızı, tüketici hukuku uyarınca portal’da yapılacak geliştirmelere ve kurallara uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz.
 3. Kobi olarak;
  1. Ürün ve/veya hizmetleri portal’da listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunuzu, listelediğiniz ürünlerin mülkiyet ya da satışa arz hakkının size ait olduğunu.
  2. Ürün ve/veya hizmetleri mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunuzu ve/veya sattığınızı ve/veya ithal ettiğinizi, bu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, değiştirilmediğini veya kötüleştirilmediğini,
  3. Ürün ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo ve diğer içerikleri kullanmaya ve bu sözleşmede yer alan lisansı vermeye yetkili olduğunuzu,
  4. Ürün ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo, görseller, teknik özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan içeriklere ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda öngörülmüş bulunan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, TV kanalları, internet tanıtım mecraları dahil olmak üzere, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses, ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlamak ve yeniden yayınlamak suretiyle umuma iletme; internet dahil dijital ortamlar aracılığıyla umuma tarihinde bilinen ve/veya sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma haklarına ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, içerik ve sayı sınırlamasına tabi olmaksızın Acadebi’ye sözleşme süresince geçerli olan gayri inhisari ücretsiz bir lisans vermekte olduğunuzu,
  5. Ürün ve/veya hizmetin fatura, garanti belgelerinin olduğunu ve ürünlere ilişkin gümrük vergileri dahil her türlü vergisel yükümlülüklerinin yerine getirildiğini,
  6. Yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelerle özellikle vergi, gümrük, ihracat, ithalat, tüketicinin korunması, rekabet, reklam, fikri ve sinai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz.
 4. İşbu sözleşme ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiğiniz durumlarda, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak Acadebi tarafından talep edilecek işlemleri yerine getirmek ve aksiyonları almakla mükellef olacağınızı kabul etmektesiniz.

Madde 7 – Listeleme
Ürün ve/veya hizmet satışa sunarken ekte yer alan Listeleme Kurallarına uygun hareket etmeyi kabul etmektesiniz.

 1. Listelenen ürün ve/veya hizmetlerin güncel ve yasal olmasından ve içeriğinden veya yasal sınırlamalara tabi olan ürün ve/veya hizmetlerin satışa arzında bu yasal sınırlamalara uygun listelenmesinden sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.
 2. Yasaklı ürün ve/veya hizmetler listesinde yer alan veya yasal düzenlemeler uyarınca satışı yasak olan veya ileride yasaklı hale gelecek ürün ve/veya hizmetler satışa sunulamaz.

Madde 8 – Kobi Platformu, Ücretler ve İade
Ürünlerin Kobi tarafından satışa sunulabilmesi için Acadebi bünyesinde satılan “Kobi Platformu” satın alınmalıdır. “Kobi Platformu” Dijital Lisans/ürün niteliği taşır. Kobi üyeliğinizin onaylanmasından sonra Acadebi tarafından satışa sunulur, satın alındığı taktirde Acadebi’nin ücreti tahsil ettiği tarih/saat itibarıyla Platform Aboneliğiniz başlar ve 1 yıl lisanslanır. 1 yıl'ın dolması halinde kullanımın devam etmesi için Platform'un yenilenmesi gerekmektedir. Yenileme işlemi otomatik olarak yapılmaz. Platform bedeli 2.999,00 TL (İkibindokuzyüzdoksandokuzTürkLirası)’dir. ACAP değeri ise 2999 ACP’dir. Acadebi, platform ücretlendirme politikasını ve ücretleri değiştireceğinde 30 gün öncesinden yapacağı duyurular ve/veya göndereceği mesajlar ile değiştirebilecektir. Değişiklik halinde mevcut satın alınmış abonelik iptal olmaz, ancak yeni platform alınması halinde değişen ücret uygulanır. Aboneliğin iptalinde Acadebi, satın alınan tarih/saat’i takip eden 336 saat (14 gün) içerisinde iade istenirse yapmak, belirtilen süreyi herhangi bir şekilde aşıldığındaysa iade yapmamaktadır.

Madde 9 – Satış Şartları
Satış yaparken “Satıcılar için kurallar” ekine uymayı kabul etmektesiniz.

Madde 10 – Fikri Mülkiyet
Portal’ın tasarımı, imge, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla portal’da Acadebi tarafından oluşturulan tüm içerik Acadebi’ye aittir. Kullanıcılar, Acadebi’nin fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

Madde 11 – Acadebi Hakları
Kobi olarak, satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetlerle veya portal üzerinden gerçekleştireceğiniz işlemlerle ilgili olarak, Acadebi’ye yöneltilecek her hangi bir yasal takibat, soruşturma veya davada Acadebi’nin sorumlu olmadığını ve Acadebi’nin kendisini savunması için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri en kısa sürede sağlamayı kabul etmektesiniz. Üçüncü kişilerden uyarı gelmesi veya herhangi bir aykırılık tespiti halinde, Acadebi ilgili içerikleri portal’dan kaldırma hakkına sahiptir. Acadeb’nin, söz konusu ürün ve/veya hizmetleri portal’dan kaldırması nedeniyle satıcıya karşı herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Madde 12- Fesih
Taraflardan herhangi biri, tek taraflı olarak işbu sözleşme ve eklerini her zaman feshedebilir. Böyle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edeklerdir.

Acadebi, işbu sözleşme ve eklerini ihlal etmeniz durumunda sözleşmeyi ve üyeliğinizi derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bu durumda, Acadebi’nin uğradığı ve uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Madde 13 – Sorumluluklar
Siz

 1. İşbu sözleşmeye aykırı eylem veya işlemler
 2. Kullanacağınız marka, logo ve içerik
 3. Listelediğiniz ürün ve/veya hizmetler
 4. Yaptığınız reklam, promosyon, kampanya veya tanıtım ve
 5. Yasal düzenlemelere aykırı eylem ve işlemler nedeniyle Acadebi, Acadebi çalışanları veya yöneticileri ile Acadebi kullanıcılarının maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan ve/veya dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.) harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, hiçbir yasal merciin hükmüne hacet kalmaksızın, Acadebi’nin ilk yazılı talebini müteakip 168 Saat (7 gün) içerisinde tüm fer ’ileriyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul etmektesiniz.

Acadebi dilerse, bu bedelleri Acadebi güvenli hesapta bulunan bakiyeden mahsup etme veya bu bedelleri bloke etme hakkını haizdir.

Acadebi’nin işbu sözleşmeden kaynaklanan sorumluluğu, kasıt ve ağır ihmal halleri hariç olmak üzere, işbu sözleşme tahtında, zarara yol açan olay Tarih/Saat’i itibariyle Acadebi’nin kullanıcıdan varsa tahsil etmiş olduğu ücert ve komisyonların toplamı ile sınırlıdır.

Madde 14 – Genel

 1. Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, hükümet tehditleri ve idari kararlar, ambargo, hükumetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt mücbir sebep sayılır.
 2. Acadebi’nin kendi grup şirketlerine yapacağı devirler hariç olmak üzere, taraflar işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceklerdir.
 3. Tarafınızla yapılacak bütün birikimler, elektronik ortamda ilanlar ile ya da yazılı olarak sistemde belirttiğiniz e-posta adresinize ve/veya fiziksel adresinize yapılacaktır. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediğiniz veya portal ’da güncellemediğiniz takdirde, mevcut e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir.
 4. Acadebi, kullanıcılara ilişkin bilgileri sadece KVKK / Çerez Politikasındaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir.
 5. Acadebi işbu sözleşmeyi, e-mail veya Portal üstündeki mesaj paneli aracılığıyla ya da güncellenmiş maddeleri acadebi.com adresinde yayınlamak suretiyle her zaman değiştirebilir.
 6. Portal’da yer alan politikalar ve kurallar dönem dönem değiştirilebilirler. Değişiklikler sözleşmede yazan veya portal’da yayınlanan tarihten itibaren geçerli olurlar.
 7. İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların halinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların halinde, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı yetkili olacaktır.
 8. Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-maillerinin ve kep/uetslerin muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler.
 9. Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir.
 10. Acadebi, haklarından herhangi birisinin kullanmaması veya geç kullanması bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.
 11. Bu sözleşmedeki hiçbir unsur taraflar arasında herhangi bir, acente, ortaklık veya başka türlü bir ortak girişim (jointventure vs.) ilişkisi olarak yorumlanamayacaktır.

Madde 15 – Ekler

Kullanıcılar, sitede yayınlanan kurallar ve politikaların işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ederler. Kullanıcılar yukarıdaki kuralları ve ek içeriklerini de okuyup anladıklarını kabul ederler.

 

EK-1

YASAKLI ÜRÜNLER LİSTESİ

Acadebi kullanıcısı olarak, ürün satarken veya satın alırken bu işlemin mutlaka yasal bir çerçeve içerisinde gerçekleşmesine dikkat etmelisiniz.

 

Ürün Listelenirken

 • Yasaklı ürünler
 • Dikkat edilmesi gereken ürünler
 • Hukuki ihlal gerçekleştirebilecek ürünler ana başlıkları altında sıralanan ürün çeşitlerinin çok iyi incelenmesi gerekir.

 

YASAKLI ÜRÜNLER

 • Airbag ve ekipmanları
 • Alım-satımı devlet iznine tabi olan ürünler
 • Alkollü içecekler
 • Ateşli silahlar ve bıçaklar
 • Askeri teçhizat
 • Canlı hayvan
 • Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler
 • Dinleme cihazları
 • Hisse senedi, tahvil, bono
 • İnsan ve diğer canlı organları
 • Kaçak ve ithalatı yasak ürünler
 • Kopya ve bandrolsüz ürünler
 • Kültür ve tabiat varlıkları
 • Maymuncuk ve kilit açıcılar
 • Promosyon ürünleri
 • Pornografik içerikli malzemeler
 • Radar dedektörleri
 • Reçeteli ilaçlar, lensler, endikasyon bilgisi içeren ürünler, her türlü gözlük çerçevesi ve ruhsatsız gıda takviyeleri
 • Resmi kıyafetler ve üniformalar
 • Riskli İşlemler
 • Sahte veya replika ürünler
 • Şans oyunları biletleri
 • Telsiz ve komünikasyon cihazları
 • Toplu elektronik posta adresi listeleri
 • TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler
 • Tütün mamulleri ve elektronik sigaralar
 • Uyuşturucu madde ve kullanımını sağlayan araçlar
 • Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler
 • Yanıcı ve patlayıcı maddeler
 • Yasaklı yayınlar
 • Telif hakkına haiz ürünler
 • İlaç testlerini geçmeye yönelik yardımcı maddeler
 • Mucizevi tedavi ürün veya hizmetleri, falcılık ve büyücülük ve sair hizmetler
 • Kişilik hakları
 • Yasaklı hayvan türleri
 • Cinsel aktiviteye ilişkin ürünler
 • Toplu elektronik posta adresleri ve listeleri
 • Sosyal ağ ve diğer üyelik hesapları
 • Hediye çek ve kuponları (kurum, kuruluş veya e-ticaret platformu gözetmeksizin)
 • Taşıtların yönetim sistemine müdahale amacıyla kullanılan cihaz ve teçhizat
 • Emniyet kemeri adaptörü
 • Deneme boyu / Numune (tester) parfüm ve sair kozmetik ürünleri
 • Web ortamında saldırma veya program kırma yazılımı
 • Veteriner Tıbbi Ürünler
 • Elektronik Kaykay
 • Sertifikasız Tohumlar
 • Toplu ziynet ve külçe altın satışları
 • Havlama Önleyiciler

 

DİĞER ŞARTLAR

Satıcı, olağanüstü haller dışında ve aksi belirtilmediği sürece ürünü taahhüt ettiği sürede alıcıya ulaştırmakla yükümlüdür. Satıcının siparişi hazırlayıp belirlenen süre içerisinde teslim etmemesi halinde; zamanında teslim etmediği her ürün için Acadebi’ye 20 TRY + KDV ceza ödeyecektir.

Satıcının aşağıda belirtilen maddelerde sayılan ihlallerden herhangi birini gerçekleştirmesi halinde, ihlalin gerçekleştiği her ürün/durum için Acadebi’ye 20 TRY + KDV ceza ödeyecektir.

 • Alıcı ile gerçekleştirilen yazılı ve/veya sözlü iletişimde şikayete yol açabilecek tarz ve üslup kullanmak
 • Hatalı ve/veya eksik parçalı ve/veya kusurlu ürün göndermek
 • Alıcının onayı olmaksızın ürün kataloğunda yer almayan ürün/ikame ürün göndermek
 • Alıcıyı Acadebi’yi aradan çıkaracak şekilde başka platformda alışverişe yönlendirmek
 • Alıcı tarafından iade edilen ürünü kabul etmemek
 • Alıcıyla Acadebi portalı haricinde herhangi bir iletişim aracı vasıtasıyla iletişim kurmak

Satıcının, mücbir sebepler hariç herhangi bir sebeple ürünü taahhüt ettiği sürede hiç teslim etmemesi halinde ise, teslim etmediği her ürün için Acadebi’ye 50 TL + KDV ceza ödeyecektir. Ayrıca bu sebeple doğabilecek her türlü idari para cezası sorumluluğu satıcıya aittir.

Satıcının ilgili mevzuat hükümlerini, sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı Acadebi, sözleşmeyi her türlü yasal hakkı saklı kalmak kaydıyla derhal tek taraflı olarak feshedebilecek ve üzerinde doğabilecek her türlü zararı, sair maliyeti satıcıdan derhal tahsil edebilecek ya da nezdinde mevcut hesabından mahsup edebilecektir.

Satıcı, ürünlerin kargo ile teslim edildiği durumda ürünlerin kargoya tesliminden sonra zayi olması ve/veya üründe hasar meydana gelmesi halinde tek muhatabının kargo şirketi olacağını, Acadebi’den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir hak, alacak ve/veya talepte bulunamayacağını, Acadebi’yi en geniş şekilde ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.